Медіаграмотність: сучасні виміри (Викладач: Матвійчук О.Є. Місце проведення: Державна науково-педагогічна бібліотека ім.В.Сухомлинського, вул.М. Берлинського, 9)

0.5 осв.кр. ECTS

Ознайомлення з сутністю понять «медіаграмотність», «медіапедагогіка», значенням критичного мислення в сучасному світі, формування здатності у освітян  аналізувати види і тексти медіа, засоби комунікації, критично сприймати медіатексти, володіти методами і прийомами психологічного захисту від непотрібної інформації, безпечної поведінки в медійному просторі, навичками організації особистісного медійного простору (в тому числі й творчими); розвивати мотивацію щодо формування індивідуальної медіаграмотності. Модуль проходить на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О.Сухомлинського.

Форма навчання: Очна
Очистити