Опрацювання текстів у LibreOffice (Викладач: Рудик О.Б. Місце проведення: СЗШ № 81, просп. П. Тичини, 22-А, тимчасове приміщення Інституту)

0.5 осв.кр. ECTS

Вироблення навичок роботи з текстовим процесором LibreOffice Writer у межах шкільного курсу інформатики (детальний та проілюстрований опис практичної роботи з теми опубліковано на сайті “Київські учнівські олімпіади з інформаційних технологій і вивчення інформатики”. Можливість використання цих розробок  для власного навчання і навчання інших).
Увага! Модуль розрахований на педагогів різних спеціальностей з достатнім рівнем користувача ІТ.

Цільова аудиторія: Керівники гуртків науково-техн.напряму, Учителі інформатики, Учителі математики
Форма навчання: Очна
Очистити
Код модуля: 32.24 Категорія: