Застосування теорії множинності інтелекту у процесі навчання іноземної мови (Викладач: Сафарян (Бигич) Ю.В. Місце проведення: СЗШ № 81, просп. П. Тичини, 22-А, тимчасове приміщення Інституту)

0.5 осв.кр. ECTS

В умовах реформування вітчизняної освіти підготовка до життя активної компетентної особистості можлива за умови врахування її особистісних здібностей, якостей, нахилів та потреб. З-поміж інших, ефективним засобом індивідуалізації освітнього процесу є теорія множинності інтелекту Г. Гарднера, метою якої є допомога батькам, учителям, психологам краще зрозуміти, як їхні діти сприймають, обробляють та вивчають інформацію.
Модуль ознайомить вчителів з певними теоретичними напрацюваннями проф. Г. Гарднера щодо різних видів інтелекту. Також учителі продіагностують власні рівні сформованості окремих інтелектів та набудуть навичок застосування різних методик навчання іноземної мови відповідно до належного рівня інтелекту в учнів.

Форма навчання: Очна
Цільова аудиторія: Учителі іспанської мови, Учителі англійської мови, Учителі німецької мови, Учителі французької мови
Очистити