Реалізація компетентнісного підходу на уроках іноземної мови в закладах загальної середньої освіти(Викладач: Буренко В.М. Місце проведення: СШ №15, метро Голосіївська, вул. Васильківська, 12А, кабінет №2)

Мета навчання іноземної мови у старшій школі полягає у формуванні в учнів іншомовної комунікативної компетентності. Провідним засобом реалізації вказаної мети є компетентнісний підхід до організації навчання у загальноосвітній школі на основі ключових компетентностей як результату навчання. Модуль ознайомлює з ефективними навчальними технологіями, що співвідносяться з віковими особливостями та інтересами учнів, враховують діяльнісний характер навчання та орієнтацію навчального процесу на особистість учня, надаючи йому можливість визначати власну траєкторію навчання.

Форма навчання: Очна
Цільова аудиторія: Учителі англійської мови, Учителі німецької мови, Учителі французької мови

Місця на цей курс відсутні в наявності. Реєстрація наразі недоступна.